Bài viết về chủ đề "quy định về thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi"

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC THỜI GIAN NGHỈ NGƠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi
Thông tư số 05/2012/TT-BGTVT về thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Thông tư số 05/2012/TT-BGTVT về thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Thông tư số 05/2012/TT-BGTVT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Chi tiết >>