Bài viết về chủ đề "quy định về phạt cọc "

QUY ĐỊNH VỀ PHẠT CỌC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về phạt cọc

 • Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

  • 27/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm nội dung về các bên trong hợp đồng chuyển nhượng và đặt cọc, giá trị tài sản, số tiền đặt cọc, quy định về phạt cọc và các thông tin khác liên quan. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình soạn thảo hợp đồng, bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng sau đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×