Bài viết về chủ đề "quy định về nhãn hiệu hàng hóa"

QUY ĐỊNH VỀ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về nhãn hiệu hàng hóa
Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Chi tiết >>