Bài viết về chủ đề "quy định về nhãn hiệu hàng hóa"

QUY ĐỊNH VỀ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về nhãn hiệu hàng hóa
Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn về Sở hữu công nghiệp

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn về Sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là “thiết kế bố trí”), kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký các đối tượng đó.

Chi tiết >>

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Chi tiết >>