Bài viết về chủ đề "quy định về người đại diện theo pháp luật"

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về người đại diện theo pháp luật
Người đại diện theo pháp luật - Anh là ai?

Người đại diện theo pháp luật - Anh là ai?

Trong quá trình làm việc với công ty nước ngoài, rất nhiều luật sư gặp tình huống vui khi nhận được những hồ sơ được ký bởi luật sư của công ty mà đáng lẽ cần phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật. Lý do được giải thích rất đơn giản là luật sư là người đại diện cho công ty về những vấn đề pháp lý, chứ trong công ty của họ, không có chức danh người đại diện theo pháp luật.

Chi tiết >>