Bài viết về chủ đề "quy định về hoạt động thể dục thể thao"

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về hoạt động thể dục thể thao
Nghị định số 37/2012/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao

Nghị định số 37/2012/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao

Nghị định số 37/2012/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao; hình thức xử phạt, mức xử phạt; thẩm quyền xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Chi tiết >>

Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11

Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11

Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11 quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

Chi tiết >>