Bài viết về chủ đề "quy định về ban hành văn bản pháp luật"

QUY ĐỊNH VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về ban hành văn bản pháp luật
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 - Quy định về ban hành văn bản, hệ thống văn bản, quy tắc xây dựng văn bản... như sau:

Chi tiết >>