Bài viết về chủ đề "quy chế tiền lương"

QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy chế tiền lương
Quy chế tiền lương và tăng lương của người sử dụng lao động

Quy chế tiền lương và tăng lương của người sử dụng lao động

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào.Tôi làm ở 1 Công Ty thuộc KCX Tân Thuận xin tư vấn giúp Tôi vấn đề sau :Từ năm 2016 trở về trước công ty điều chỉnh lương căn cứ theo Lương Căn Bản của từng người X % mức nhà nước quy định theo từng vùng.

Chi tiết >>

Nguyên tắc trả lương cho NLĐ trong ngày làm việc bình thường và ngày nghỉ lễ, tết

Nguyên tắc trả lương cho NLĐ trong ngày làm việc bình thường và ngày nghỉ lễ, tết

Nguyên tắc trả lương cho NLĐ; Tính lương cho NLĐ khi đi làm vào 4 dịp nghỉ lễ( 30/4, 1/5 và 2 ngày nghỉ bù); Làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần được nghỉ bù có được trả lương thêm giờ; Ngày nghỉ thai sản có bao gồm ngày nghỉ lễ, tết không? Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu quy chế tài chính công ty

Mẫu quy chế tài chính công ty

Nội dung mẫu quy chế tài chính bao gồm các vấn đề về vốn, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, lương, tài sản công ty và các vấn đề tài chính khác của công ty, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Quy chế tiền lương

Mẫu Quy chế tiền lương

Quy chế tiền lương này áp dụng cho tất cả công nhân viên (viết tắt là CNV) đang làm việc tại Cty..., với nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Nội quy lao động

Mẫu Nội quy lao động

Mẫu Nội quy lao động - Nội dung của Nội quy lao động bao gồm thông tin về công ty, quy định chung về chế độ lao động, bảo hiểm, tiền lương và các vấn đề khác liên quan cụ thể như sau:

Chi tiết >>