Bài viết về chủ đề "quỹ bảo hiểm y tế"

QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quỹ bảo hiểm y tế
Mức hưởng BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến

Mức hưởng BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến

Mức hưởng BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến; Mức thanh toàn BHYT khi sinh con không đúng nơi đăng kí KCB ban đầu;...

Chi tiết >>

Người tham gia BHYT tự nguyện được hưởng các chế độ từ khi nào?

Người tham gia BHYT tự nguyện được hưởng các chế độ từ khi nào?

Công ty hiện nơi tôi đang làm việc đang nợ bảo hiểm (họ vẫn giữ sổ nhưng chưa đóng Bảo Hiểm Xã Hội). Hiện tôi đang mang bầu được khoảng 4 tháng. Nếu mua Bảo Hiểm Y tế ở địa phương tới khi sinh có được hưởng bảo hiểm khi sinh ở bệnh viện không? Quy định thế nào?

Chi tiết >>