Bài viết về chủ đề "quỹ bảo hiểm xã hội"

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quỹ bảo hiểm xã hội
Hỏi về truy thu bảo hiểm xã hội không đóng, chậm đóng?

Hỏi về truy thu bảo hiểm xã hội không đóng, chậm đóng?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Công ty em thành lập.10/2013 nhưng đển 10/2015 công ty mới đóng BH cho nhân viên chỉ có hai ngừơi là giám đốc và kế toán.vì cty từ khi thành lập ít hoạt động nên chỉ có hai người.vậy nếu 10/2015 em đóng BH hai người thì có bị truy thu BH không và số tiền truy thu là bao nhiêu. năm 2013,2014 công ty tiền lương giám đốc là 3.500.000 ktoán là 2.500.000.số tiền truy thu thì sau này nghỉ làm nhân viên có được hưởng không?

Chi tiết >>