Bài viết về chủ đề "quản cáo thương mại "

QUẢN CÁO THƯƠNG MẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản cáo thương mại

 • Mẫu Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

  Mẫu Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

  • 13/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hoạt động quảng cáo được nhiều cá nhân, tổ chức sử dụng nhằm xúc tiến thương mại. Tuy nhiên, các hoạt động quảng cáo để được thực hiện cần đáp ứng các điều kiện theo pháp luật quy định.Vậy, pahps luật quy định các điều kiện quảng cáo như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn