Bài viết về chủ đề "quá cảnh hàng hóa"

QUÁ CẢNH HÀNG HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quá cảnh hàng hóa
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa

Đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa Ban hành mẫu đơn kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BCT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 11/2015/TT-BCT về Quá cảnh hàng hóa Trung quốc qua lãnh thổ Việt Nam

Thông tư 11/2015/TT-BCT về Quá cảnh hàng hóa Trung quốc qua lãnh thổ Việt Nam

Thông tư 11/2015/TT-BCT ngày 04 tháng 06 năm 2015 quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết >>