Bài viết về chủ đề "phương pháp đánh giá"

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phương pháp đánh giá
Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được thể hiện cụ thể tại chương IV của Luật đấu thầu năm 2013 như sau:

Chi tiết >>