Tư vấn trường hợp nghỉ hưu của quân nhân ?
|

Tư vấn trường hợp nghỉ hưu của quân nhân ?

Nội dung tư vấn: Tôi sinh năm 1977, nhập ngũ tháng 10/1995. Đến tháng 10/2015 tôi tròn 20 năm đóng BHXH. Nếu tháng 10/2015 tôi xin phục viên, bảo lưu tiền đóng BHXH và tiếp tục đóng BHXH đến năm 10/2020 là đủ 25 năm đóng BHXH.

Chi tiết
Cộng nối thời gian đóng BHXH khi chưa nhận trợ cấp xuất ngũ.
|

Cộng nối thời gian đóng BHXH khi chưa nhận trợ cấp xuất ngũ.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi có thời gian đi bộ đội tháng 3/1987, được xuất ngũ về địa phương tháng 3/ 1991, chưa hưởng chế độ theo QĐ 62 của Chính Phủ, hiện nay tôi giữ chức vụ Chủ tịch ủy ban mặt trận Phường từ năm 2014, đã tham gia BHXH bắt buộc từ khi giữ chức vụ chủ tịch UB mặt trân, với điều kiện trên tôi có được cộng nối thời gian tham gia quân đội để tính thời gian tham gia BHXH không?

Chi tiết
Liên hệ tư vấn