Chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi nghề của xã trong chế độ chương trình 135
LS Nguyễn Phương Lan

Chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi nghề của xã trong chế độ chương trình 135

Luật sư tư vấn về trường hợp chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi nghề của xã trong chế độ chương trình 135. Nội dung tư vấn như sau: Chào luật sư, tôi là bác sĩ làm ở bệnh viện thuộc xã 135, nay tôi đi học chuyên khoa 1,chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh ,thời gian 2 năm liên tuc.Xin hỏi tôi có được hưởng 70% thu hút và 70% ưu đãi ngành theo chế độ xã 135 không? quy định trường hợp của tôi thế nào mong luật sư tư vấn giúp, tôi cảm ơn!

Chi tiết
Đề nghị người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động
LS Vũ Thảo

Đề nghị người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động

Xin chào Luật sư, xin luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau đây: Ngày 01/9/2010 tôi được bổ nhiệm vào ngạch viên chức. Ngày 01/8/2012 tôi được tiếp nhận về làm giảng viên khoa Sư phạm của một trường Cao đẳng nhưng không kí thêm bất kì một hợp đồng lao động nào. Sau đó, tôi được UBND tỉnh cử đi học Tiến sĩ (không tập trung, mỗi đợt học tôi đi không quá 3 tháng và vẫn làm việc ở trường bình thường).

Chi tiết
Hotline: 1900 6169