Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo mới nhất 2021
|

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo mới nhất 2021

Phụ cấp thâm niên nhà giáo là một trong những loại phụ cấp ưu đãi cho viên chức, người lao động công tác trong lĩnh vực giáo dục nhằm bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo chức danh.

Chi tiết
Phụ cấp thâm niên giáo viên (nhà giáo) mới nhất
|

Phụ cấp thâm niên giáo viên (nhà giáo) mới nhất

Phụ cấp thâm niên là khoản phụ cấp lương được trả thêm hàng tháng cho người lao động, viên chức có thời gian làm việc gắn bó lâu dài với cơ quan, đơn vị. Phụ cấp thâm niên hướng tới mục tiêu nhằm khuyến khích và tạo thêm động lực cho người lao động làm việc, cống hiến hiệu quả hơn.

Chi tiết
Cách tính thâm niên nhà giáo 2021
|

Cách tính thâm niên nhà giáo 2021

Phụ cấp thâm niên nhà giáo là chế độ phụ cấp phát sinh khi người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng được điều kiện hưởng theo quy định của pháp luật. Để tìm hiểu cụ thể các vấn đề liên quan đến cách tính thâm niên nhà giáo để chế độ này quý khách có thể tham khảo nội dung Luật Minh Gia tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Cán bộ chờ nghỉ hưu được những khoản phụ cấp nào?
|

Cán bộ chờ nghỉ hưu được những khoản phụ cấp nào?

Theo quy định của Luật Cán bộ công chức thì Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Luật sư tư vấn về cán bộ.

Chi tiết
Hỏi về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
|

Hỏi về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định về phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối nhà giáo.

Chi tiết
Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo
|

Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Phụ cấp thâm niên là một trong những chế độ phụ cấp được chi trả cùng với các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương hay các chế độ khác khi làm việc được một thời gian nhất định. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về phụ cấp thâm niên? Mức hưởng của phu cấp thâm niên? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập?
|

Phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập?

Câu hỏi tư vấn: Tôi tên là N Giáo viên trường cao đẳng nghề điện tại Hà Nội. Ở cuộc họp CBCNV GV của trường vào hồi 10h ngày thứ sáu( 10 tháng 6 năm 2016). Hiệu trưởng có báo: Do hướng dẫn trả phụ cấp đứng lớp từ 1-1-2016 chưa rõ ràng, do đó nhà trường tạm ngưng trả và truy thu 6 tháng đầu năm 2016 ( Đã trả 30% phụ cấp đứng lớp).

Chi tiết
Hồ sơ, thủ tục hưởng phụ cấp thâm niên dành cho viên chức nhà nước?
|

Hồ sơ, thủ tục hưởng phụ cấp thâm niên dành cho viên chức nhà nước?

Khi làm lâu dài cho một người sử dụng lao động, người lao động bên cạnh việc hưởng các quyền lợi ghi trong hợp đồng lao động thì họ còn có thể được hưởng phụ cấp thâm niên theo thời gian lao động cho một người sử dụng lao động. Do đó, luật Bộ luật lao động hiện hành và Luật cán bộ, công chức; luật viên chức là một trong những văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh rõ nhất về các điều kiện, chế độ lao động. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên và nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức?
|

Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên và nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức?

Câu hỏi tư vấn: Tôi là giáo viên trường THPT. Từ năm 2011-2015, tôi đi làm chuyên gia giáo dục tại Angola, do Trung tâm hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài của Bộ giáo dục tổ chức. Khi đi được sự đồng ý của trường, Sở giáo dục, Bộ giáo dục và Ủy ban nhân dân Thành phố kí quyết cho đi.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí