Bài viết về chủ đề "phụ cấp lần đầu"

PHỤ CẤP LẦN ĐẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp lần đầu
Cách tính phụ cấp công tác lâu năm tại vùng có điều kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Cách tính phụ cấp công tác lâu năm tại vùng có điều kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa Luật sư! Tôi ra trường năm 1997 và công tác tại vùng có ĐKKTXH đặc biệt khó khăn đến 8/2008 (không được hưởng thu hút). 9/2008-8/2011 tôi công tác tại vùng thuận lợi. 9/2011 đến nay (9/2016) tôi công tác tại vùng đã được hưởng thu hút (70%).

Chi tiết >>

Điều kiện hưởng phụ cấp lần đầu theo nghị định 116/2010/NĐ-CP

Điều kiện hưởng phụ cấp lần đầu theo nghị định 116/2010/NĐ-CP

Em là có hộ khẩu thường trú thuộc xã vùng đặc biệt khó khăn, em công tác tại xã xã đặc biệt khó khăn từ ngày 01/04/2004 đến ngày 15/8/2015 và được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, nhưng riêng trợ cấp lần đầu em chưa được hưởng. Ngày 16/8/2015 em chuyển công tác đến xã vùng đặc biệt khó khăn khác công tác đến nay em có thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu không?

Chi tiết >>

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp lần đầu công tác tại vùng điều kiện kinh tế đặc biêt khó khăn

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp lần đầu công tác tại vùng điều kiện kinh tế đặc biêt khó khăn

Tôi là một giáo viên có hộ khẩu ngoài xã (ko nằm trong xã bãi ngang; khó khăn) về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn - bãi ngang. Từ tháng 12 năm 2009 đến nay hiện tại vẫn được nhận thêm 70% lương bãi ngang như các giáo viên khác trong trường nhưng tôi muốn hỏi có được nhận thêm tiền trợ cấp bằng 10 tháng cơ bản thu hút đến xã khó khăn công tác hay không ???

Chi tiết >>