Bài viết về chủ đề "phụ cấp làm thêm giờ"

PHỤ CẤP LÀM THÊM GIỜ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp làm thêm giờ
Hỏi tư vấn về trường hợp nghỉ việc có hưởng lương?

Hỏi tư vấn về trường hợp nghỉ việc có hưởng lương?

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào luật sư, Em có 1 vấn đề cần luật sư tư vấn vấn đề của em về Trường hợp người lao động nghỉ việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật như sau:

Chi tiết >>