Bài viết về chủ đề "phụ cấp kiêm nhiệm "

PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp kiêm nhiệm

 • Điều kiện giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp kiêm nhiệm?

  Điều kiện giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp kiêm nhiệm?.

  • 14/01/2021
  • Phạm Diệu

  Giáo viên kiêm nhiệm được hưởng thêm các khoản phụ cấp nào? Những đối tượng nào được hưởng phụ cấp đứng lớp? Phụ cấp đứng lớp gồm những mức nào? Luật Minh Gia giải đáp vấn đề này như sau:

  Chi tiết
 • Tư vấn về phụ cấp kiêm nhiệm với cán bộ không chuyên trách cấp xã.

  Tư vấn về phụ cấp kiêm nhiệm với cán bộ không chuyên trách cấp xã..

  • 06/08/2019
  • Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Luật sư tư vấn về trường hợp cán bộ không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm hai chức vụ về vấn đề phụ cấp kiêm nhiệm. Nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của cán bộ cấp xã được tính như thế nào?

  Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của cán bộ cấp xã được tính như thế nào?.

  • 05/05/2020
  • Nguyễn Thu Trang

  Pháp luật về công chức cấp xã có vai trò quan trọng trong việc quản lý và xây dựng đội ngũ công chức cấp xã trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa phương. Việc nhân rộng việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm ở cơ sở là một trong những giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.

  Chi tiết
 • Trường hợp nào công chức cấp xã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh?

  Trường hợp nào công chức cấp xã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh?.

  • 28/08/2018
  • Trần Phương Hà

  Tư vấn trường hợp công chức cấp xã giữ chức danh chủ tịch mặt trận nhưng kiêm nhiệm chức danh văn phòng- thống kê trong thời gian chưa xắp xếp được cán bộ thì có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Nội dung tư vấn như sau

  Chi tiết
 • Người sử dụng có quyền chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động?

  Người sử dụng có quyền chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động?.

  • 18/05/2020
  • Vũ Thị Thanh Thủy

  Người sử dụng lao động có quyền chuyển người lao động làm việc khác trong hợp đồng lai động không ? Đây là câu hỏi được đặt ra trong thời gian gần đây. Việc điều chuyển người lao động làm công việc khác thường do ý chí của 1 bên người sử dụng lao động. Tuy nhiên việc điều chuyển này có đúng pháp luật hay không thì chúng ta phải hiểu rõ được các quy định của pháp luật quy định về vấn đề này là như thế nào ?

  Chi tiết
 • Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác?

  Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác?.

  • 10/08/2020
  • Lò Thị Loan

  Nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, nhiều cán bộ, công chức, viên chức thường kiêm nhiệm thêm một chức danh khác. Với những đối tượng này, khi kiêm nhiệm một công việc khác sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

  Chi tiết
 • Phụ cấp tiền lương

  Phụ cấp tiền lương.

  • 03/05/2017
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào Luật sư! Tôi có một vấn đề xin được hỏi : cơ quan tôi có người đang hưởng hệ số lương là 2,34, hệ số chức vụ là 0,2. Tôi tính chi trả cho họ mức tăng 8% lương như sau : 2,34 x 1150x 8%. Nhưng họ đang yêu cầu trả thêm mức 0,2 phụ cấp nữa ( 2,34+0,2) x 1150*8%. Tôi mong luật sự giải đáp cho toi xem cách tính như nào là đúng. tôi xin chân thành cảm ơn

  Chi tiết
 • Cán bộ xã kiêm nhiệm

  Cán bộ xã kiêm nhiệm.

  • 03/05/2017
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi: Công ty Luật Minh Gia. Tôi có một câu hỏi muốn được công ty tư vấn như sau: Hiện tai tôi đang là cán bộ không chuyên trách cấp xã, sắp tới do cán bộ xóa đói giảm nghèo nghỉ sinh nên tôi sẽ kiêm nhiệm vị trí này trong 06 tháng. Vậy tôi xin hỏi trong thời gian kiêm nhiệm này tôi có được hưởng thêm tiền phụ cấp kiêm nhiệm này không. Xã tôi hiện nay thuộc xã loại II.

  Chi tiết
 • Tư vấn về chế độ kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách

  Tư vấn về chế độ kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách.

  • 15/01/2017
  • Vy Huyền

  Hỏi: Tôi là nữ làm bên mảng trưởng đoàn thể tại xã, bản thân tôi chuẩn bị nghỉ sinh, tôi làm tờ trình sang UBND xã trình bày về việc nghỉ sinh và bàn giao công việc cho đồng chí phó (chức danh bán chuyên trách). Vậy khi tôi nghỉ sinh, đồng chí phó thay tôi làm việc trong thời gian 6 tháng nghỉ sinh.

  Chi tiết
 • Làm trong môi trường độc hại nhưng bị cắt phụ cấp độc hại

  Làm trong môi trường độc hại nhưng bị cắt phụ cấp độc hại.

  • 29/04/2017
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Luật Minh Gia tư vấn một số trường hợp liên quan đến các loại phụ cấp của người lao động và các quy định pháp luật liên quan, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức?

  Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức?.

  • 08/09/2020
  • Phùng Gái

  Theo quy định của pháp luật đối với các chức danh làm việc trong cơ quan nhà nước như cán bộ, công chức và viên chức thì vấn đề tiền lương và chế độ phụ cấp không giống với các chế độ của người lao động làm việc cho các doanh nghiệp. Tiền lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được quy định riêng và có cách xếp lương riêng tùy vào vị trí công việc.

  Chi tiết
 • Bảo lưu phụ cấp chức vụ khi thay đổi chức danh công việc

  Bảo lưu phụ cấp chức vụ khi thay đổi chức danh công việc.

  • 06/07/2020
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Trong quan hệ lao động, quan hệ làm việc ngoài tiền lương cơ bản thường được chi trả theo từng tháng thì người lao động, cán bộ, công chức, viên chức còn được hưởng một số loại phụ cấp cụ thể tương ứng với từng loại chức danh nghề nghiệp hoặc từng loại công việc.

  Chi tiết

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169