Phụ cấp được hưởng khi kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo xã
|

Phụ cấp được hưởng khi kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo xã

Luật sư tư vấn về mức phụ cấp được hưởng khi kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo xã như sau: Tôi hiện nay là Phó Bí Thư Đoàn xã, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tháng 6/ 2015 tôi có quyết định làm phó chủ tịch MTTQ xã. Hiện nay tôi vẫn phải làm cả hai nhiệm vụ nhưng tôi lại chỉ được tính phụ cấp của Phó chủ tịch MTTQ với hệ số phụ cấp là 0,85. Như vậy có đúng quy định pháp luật không? Xin cảm ơn!

Chi tiết
Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức?
|

Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức?

Theo quy định của pháp luật đối với các chức danh làm việc trong cơ quan nhà nước như cán bộ, công chức và viên chức thì vấn đề tiền lương và chế độ phụ cấp không giống với các chế độ của người lao động làm việc cho các doanh nghiệp. Tiền lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được quy định riêng và có cách xếp lương riêng tùy vào vị trí công việc.

Chi tiết
Kiêm nhiệm nhiều chức danh nhưng chỉ được hưởng một phụ cấp
|

Kiêm nhiệm nhiều chức danh nhưng chỉ được hưởng một phụ cấp

Được làm việc trong có quan nhà nước vừa là một vinh dự nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề, bởi lẽ người làm việc trong cơ quan nhà nước phải có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp tốt, kèm theo đó là tính kỷ luật cao, chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng. Trên cơ sở đó, người làm việc trong cơ quan Nhà nước sẽ có chế độ làm việc riêng, tiền lương khác so với người lao động phổ thông. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác?
|

Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác?

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, nhiều cán bộ, công chức, viên chức thường kiêm nhiệm thêm một chức danh khác. Với những đối tượng này, khi kiêm nhiệm một công việc khác sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

Chi tiết
Người sử dụng có quyền chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động?
|

Người sử dụng có quyền chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động?

Người sử dụng lao động có quyền chuyển người lao động làm việc khác trong hợp đồng lai động không ? Đây là câu hỏi được đặt ra trong thời gian gần đây. Việc điều chuyển người lao động làm công việc khác thường do ý chí của 1 bên người sử dụng lao động. Tuy nhiên việc điều chuyển này có đúng pháp luật hay không thì chúng ta phải hiểu rõ được các quy định của pháp luật quy định về vấn đề này là như thế nào ?

Chi tiết
Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của cán bộ cấp xã được tính như thế nào?
|

Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của cán bộ cấp xã được tính như thế nào?

Pháp luật về công chức cấp xã có vai trò quan trọng trong việc quản lý và xây dựng đội ngũ công chức cấp xã trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa phương. Việc nhân rộng việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm ở cơ sở là một trong những giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Chi tiết
Tư vấn về vấn đề phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ cấp xã
|

Tư vấn về vấn đề phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ cấp xã

Đề nghị tư vấn : Chào luật sư cho tôi hỏi về phụ cấp kiêm nhiệm như sau: Trước đây tôi là cán bộ văn phòng Đảng ủy xã, tháng 6/2015 tôi được bầu làm bí thư Đoàn xã và hưởng lương theo bằng cấp, tuy nhiên do chưa có người làm văn phòng Đảng ủy nên tôi vẫn làm kiêm nhiệm cán bộ văn phòng Đảng ủy xã. vậy tôi có được hưởng chế độ kiêm nhiệm theo quy định không? và nếu có thì cụ thể như thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí