Bài viết về chủ đề "phụ cấp kiêm nghiệm"

PHỤ CẤP KIÊM NGHIỆM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp kiêm nghiệm
Tư vấn về đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ

Tư vấn về đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ

Tôi nghỉ hưu ngày 01/11/2014 khi vừa tròn 39 năm 9 tháng, là phó chủ tịch công đoàn chuyên trách của công ty TNHH một thành viên chè Nghệ An. Tuy nhiên, hàng tháng tôi chỉ nhận được lương cơ bản mà không được nhận phụ cấp công vụ 25% (Được thực hiện từ năm 2011), trước khi nghỉ hưu vẫn không được thanh toán phụ cấp 25% theo dự toán của công đoàn cấp trên với lý do không có nguồn?

Chi tiết >>