Ốm đau dài ngày có được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo không?
LS Trần Khánh Thương

Ốm đau dài ngày có được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo không?

Tôi tên C hiện đang công tác tại một trường THCS. Tôi bắt đầu đị dạy và đóng BHXH từ tháng 9/2000. Đến tháng 9/2015 tôi bị ung thư đại tràng phải điều trị dài ngày ở bênh viện ung bứu. Đến hết tháng 6/2016 tôi có giấy ra viện của bênh viện ung bứu, tháng 7,8/2016 tôi công tác lại tại trường, Đến tháng 9/2016 tôi phải điều trị lại theo lịch của bệnh viện, vậy luật sư cho tôi hỏi:

Chi tiết
TƯ VẤN NHANH