Bài viết về chủ đề "phỏng vấn kết hôn"

PHỎNG VẤN KẾT HÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phỏng vấn kết hôn
Quy định mới nhất của việc kết hôn với người nước ngoài?

Quy định mới nhất của việc kết hôn với người nước ngoài?

Câu hỏi: Kính thưa luật sư, con muốn hỏi về quy định mới nhất của việc kết hôn với người nước ngoài có những quy định được phép và những gì cấm kết hôn? Sự việc của con như sau:

Chi tiết >>