Bài viết về chủ đề "phó chánh án"

PHÓ CHÁNH ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phó chánh án
Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Chánh án Tòa án

Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Chánh án Tòa án

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>