Bài viết về chủ đề "phí chuyển mục đích sử dụng đất"

PHÍ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phí chuyển mục đích sử dụng đất
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở

Người sử dụng đất muốn xây dựng nhà trên đất vườn có phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở hay không? Phí chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về trường hợp phải đóng tiền sử dụng đất khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tư vấn về trường hợp phải đóng tiền sử dụng đất khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi Công ty Luật Minh Gia Tôi xin trình bầy vụ việc của gia đình tôi như sau: gia đình tôi có thửa đất ao sử dụng từ trước năm 1980 đã đăng kí theo chỉ thị 299 của chính phủ. đến năm 1992 theo nghị quyết của hội đồng nhân dân xã về việc nắn chỉnh đường làng.

Chi tiết >>

Tư vấn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Tư vấn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Gia đình tôi được cơ quan cấp cho đất ở trước năm 1980 hiện nay gia đình tôi đươc cấp bìa đỏ 500m2 trong đó đất ở 250m2 còn lại là đất vườn nhưng năm 2011 gia đình tôi có bán cho người khác 120m2 đất ở nên hiện giờ đất ở còn lại là 130m2.

Chi tiết >>