Bài viết về chủ đề "phế liệu"

PHẾ LIỆU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phế liệu
Kinh doanh thu gom-xử lý và tiêu hủy rác thải-tái chế phế liệu đăng ký thế nào?

Kinh doanh thu gom-xử lý và tiêu hủy rác thải-tái chế phế liệu đăng ký thế nào?

Nghành nghề hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thài; tái chế phế liệu được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã nghành như sau:

Chi tiết >>