Bài viết về chủ đề "phát hành hóa đơn"

PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phát hành hóa đơn
Thủ tục mua hóa đơn bán lẻ

Thủ tục mua hóa đơn bán lẻ

Hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hoá đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, các tổ chức không kinh doanh thường xuyên có phát sinh doanh thu hàng hoá dịch vụ nếu có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ liên hệ với Cục thuế xin cấp hoá đơn lẻ

Chi tiết >>