Bài viết về chủ đề "pháp luật hôn nhân gia đình "

PHÁP LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về pháp luật hôn nhân gia đình

 • Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10

  Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10.

  • 25/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10 quy định chế độ hôn nhân và gia đình, trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ HNGĐ - Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×