Bài viết về chủ đề "pháp luật hình sự"

PHÁP LUẬT HÌNH SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về pháp luật hình sự
Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng

Chi tiết >>