Bài viết về chủ đề "pháp lệnh về phí và lệ phí"

PHÁP LỆNH VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về pháp lệnh về phí và lệ phí
Thông tư 157/2015/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Thông tư 157/2015/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 157/2015/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Chi tiết >>

Thông tư số 156/2012/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke và kinh doanh vũ trường

Thông tư số 156/2012/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke và kinh doanh vũ trường

Thông tư số 156/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Chi tiết >>

Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND về thu lệ phí trước bạ đối  với xe ô tô chở người dưới 10  chỗ ngồi

Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND về thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND về việc thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chi tiết >>