Hành vi phạm tội là gì theo quy định?
Lại Thị Nhật Lệ

Hành vi phạm tội là gì theo quy định?

Tội phạm là hiện tượng xã hội được nhiều ngành khoa học nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong ngành khoa học luật hình sự thì tội phạm được nghiên cứu dưới góc độ đặc điểm và cấu trúc của nó cũng như nghiên cứu sự phản ánh của hiện tượng này trong luật. Trong đó hành vi phạm tội là một trong những căn cứ quan trọng để nhận biết tội phạm cũng như phân loại tội phạm theo quy định của pháp luật. Vậy để tìm hiểu những vấn đề liên quan về việc thực hiện hành vi phạm tội, các bạn có thể tham khảo bài viết sau của Luật Minh Gia.

Chi tiết
TƯ VẤN NHANH