Mua đất mà không có lối đi thì phải làm thế nào?
|

Mua đất mà không có lối đi thì phải làm thế nào?

Khi đất ở không có lối đi ra đường công cộng (lối đi chung) thì phải giải quyết như thế nào? Người có bất động sản bị vây bọc có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản liền kề mở lối đi hay không? Trường hợp không thỏa thuận được về việc mở lối đi thì phải giải quyết như thế nào? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề trên như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí