Bài viết về chủ đề "nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài"

NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Điều kiện để người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Điều kiện để người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Luật sư công ty Luật Minh Gia tư vấn về điều kiện nhận để người nước ngoài thường trú tại Việt Nam và thủ tục con nuôi có yếu tố nước ngoài. Nội dung tư vấn:

Chi tiết >>

Đưa con đi định cư ở nước ngoài sau khi ly hôn

Đưa con đi định cư ở nước ngoài sau khi ly hôn

Tư vấn trường hợp hỏi về: Hai vợ chồng đã ly hôn, thảo thuận quyền nuôi con thuộc về người vợ. Nay, người vợ muốn đưa con đi định cư ở nước ngoài theo diện con nuôi, có cần sự đồng ý của người chồng? Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Quy định về các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được thể hiện cụ thể và hướng dẫn chi tiết tại Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12, ngày 17/06/2010, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về trường hợp từ chối cho nhận con nuôi?

Tư vấn về trường hợp từ chối cho nhận con nuôi?

Tôi là người Việt mang quốc tịch nước ngoài, tôi làm hồ sơ xin nhận một trẻ em Việt Nam 16 tuổi làm con nuôi nhưng không được giải quyết. Xin cho biết trường hợp nào hồ sơ bị từ chối? (Davit Hoang, Quốc tịch Đức)

Chi tiết >>

Một số vấn đề về điều kiện nuôi con nuôi

Một số vấn đề về điều kiện nuôi con nuôi

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có quy định về điều kiện nuôi con nuôi. Tuy nhiên có thể thấy, quy định về điều kiện nuôi con nuôi chưa có sự thống nhất trong các văn bản pháp luật, chưa rõ ràng, còn quá đơn giản, chưa phản ánh và phù hợp với bản chất của quan hệ cho – nhận con nuôi.

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam - theo trường hợp xin đích danh được tiến hành theo quy trình và các bước về cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và cơ quan thực hiện như sau::

Chi tiết >>