Bài viết về chủ đề "NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng"

NSDLĐ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng
Tư vấn về trường hợp NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ và không trả sổ bảo hiểm cho NLĐ

Tư vấn về trường hợp NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ và không trả sổ bảo hiểm cho NLĐ

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi luật sư, xin luật sư tư vấn cho tôi làm sao lấy lại sổ BHXH và các chế độ khi nghỉ việc, tôi làm việc tại cty từ 7/2006 đến 15/3/2015 thì cho tôi nghỉ việc không có quyết định thôi việc và chấm dứt HDLĐ, tôi đã yêu cầu trả lại sổ BHXH nhưng hôm qua 20/7/2015 cty yêu cầu tôi phải viết đơn xin thôi việc. xin luật sư tư vấn cho tôi làm sao lấy lại sổ BHXH và các chế độ. cảm ơn luật sư, mong sớm nhận được hồi âm

Chi tiết >>