Bài viết về chủ đề "nộp hồ sơ BHXH muộn"

NỘP HỒ SƠ BHXH MUỘN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nộp hồ sơ BHXH muộn
Tư vấn về việc cơ quan bảo hiểm chậm giải quyết chế độ cho người lao động

Tư vấn về việc cơ quan bảo hiểm chậm giải quyết chế độ cho người lao động

Trong sổ bảo hiểm thời gian đóng bảo hiểm chậm 15 tháng, khi hỏi cơ quan bảo hiểm thì họ trả lời tôi làm hồ sơ muộn nhưng thời gian tôi nộp hồ sơ cho bảo hiểm muộn 3 tháng so với thời gian tôi bắt đầu đóng bảo hiểm. Vậy tôi phải làm như thế nào?

Chi tiết >>