Bài viết về chủ đề "nội quy làm việc"

NỘI QUY LÀM VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nội quy làm việc
Tư vấn về sa thải và chuyển NLĐ làm công việc khác

Tư vấn về sa thải và chuyển NLĐ làm công việc khác

Xin chào,và có câu hỏi nhờ Luật sư tư vấn: 1, NLĐ đã hết bậc lương, không có chức vụ, nếu 2 lần liên tiếp bị kỷ luật khiển trách do tái phạm lỗi trong vòng 3 tháng thì có thể sa thải được không ?

Chi tiết >>