Bài viết về chủ đề "Nội quy công ty"

NỘI QUY CÔNG TY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Nội quy công ty
Công ty có quyền phạt tiền người lao động không?

Công ty có quyền phạt tiền người lao động không?

Em muốn nhờ quý công ty tư vấn giúp em về vấn đề phạt Doanh nghiệp phạt tiền người lao động ạ. Em đi làm tại siêu thị trần anh.em bắt đầu làm từ 18.5.201x và cty đóng bảo hiểm cho e bắt đầu từ 1.8.201x.nhưng đến 15.5.201x e nộp đơn xin nghỉ việc vì lý do em có thai không đủ sức khỏe làm việc.chấp nhận bị phạt mất 1 nửa tháng lương theo quy định của cty.và chính thức nghỉ là ngày 15.6.201x.

Chi tiết >>

Công ty xử lý kỷ luật sa thải trái quy định tại Bộ luật lao động 2012

Công ty xử lý kỷ luật sa thải trái quy định tại Bộ luật lao động 2012

Tư vấn trường hợp công ty xử lý kỷ luật với nhân viên trái quy định tại ĐIều 126 Bộ Luật lao động 2012. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Đánh giá, xếp loại cuối năm đối với lao động

Đánh giá, xếp loại cuối năm đối với lao động

Luật sư tư vấn đối với trường hợp công ty đánh giá, xếp loại cuối năm đối với lao động nữ có nghỉ chế độ thai sản. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Thắc mắc về quy định khen thưởng, xử phạt của đơn vị làm việc

Thắc mắc về quy định khen thưởng, xử phạt của đơn vị làm việc

Luật sư tư vấn về thắc mắc tính hợp pháp của quy định khen thưởng, xử phạt của đơn vị làm việc.

Chi tiết >>

Tư vấn về nội dung nội quy công ty và các hình thức kỷ luật lao động

Tư vấn về nội dung nội quy công ty và các hình thức kỷ luật lao động

Vậy nếu công ty quy định trong nội quy lao động về hình thức kỷ luật như sau thì có trái với quy định của pháp luật không? .... Hai là: Người lao động sử dụng lao động sử dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động là tam đình chỉ công việc 90 ngày đối với người lao động để người lao động khắc phục hậu quả, nếu không khắc phục được thì xử lý kỷ luật bằng hình thức không?

Chi tiết >>

Số ngày nghỉ phép năm đối với lao động làm việc dưới 12 tháng

Số ngày nghỉ phép năm đối với lao động làm việc dưới 12 tháng

Quy định: "Người lao động có dưới 12 tháng làm việc liên tục có quyền tạm ứng số ngày nghỉ phép năm tương ứng với số tháng làm việc từ sau khi ký Hợp đồng đồng lao động" có hợp pháp hay không. Dưới đây là câu hỏi tư vấn và trả lời:

Chi tiết >>