Bài viết về chủ đề "nội quy"

NỘI QUY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nội quy
Quy định về thiết kế logo

Quy định về thiết kế logo

Hỏi: Đơn vị của chúng tôi là một Khoa trong Trường Đại học, chúng tôi cho tiến hành thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu là logo và website.

Chi tiết >>

Tư vấn về chế độ nâng lương cho người lao động ?

Tư vấn về chế độ nâng lương cho người lao động ?

Tôi là nhân viên hợp đồng dài hạn thuộc công ty A Tôi sinh con đứa đầu tiên vào tháng 9 năm 2012. Dự sanh đứa con thứ hai vào tháng 7 năm 2015. Như vậy khoản thời gian sinh con đứa thứ hai cách đứa thứ nhất là 34 tháng.Theo phản hồi từ công ty cho biết tôi đã vi phạm quy định của công ty nên không được hưởng 06 tháng lương nghỉ thai sản và không được nâng lương (tháng 7 năm 2015). Vây, xin hỏi Luật sư theo pháp luật hiện hành thì tôi có được hưởng chế độ lương, nâng bậc lương không?

Chi tiết >>