Thủ tục thay đổi nơi cư trú cho con chưa thành niên
|

Thủ tục thay đổi nơi cư trú cho con chưa thành niên

Tôi hiện nay đã có nhà và hộ khẩu riêng tại Đồng Nai và chưa lập gia đình. Ngày 26/3/2016 tôi đi nhập hộ khẩu cho cháu của mình (con của chị họ) sinh ngày 12/3/2015. Tuy nhiên cán bộ công an đã không cho tôi nhập khẩu cho cháu và đã giải thích cháu của tôi phải nhập khẩu theo bố hoặc mẹ đẻ.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí