Không trả góp đúng hạn thì có phải đi tù không?
|

Không trả góp đúng hạn thì có phải đi tù không?

Trả góp là một trong những hình thức được nhiều người dân sử dụng để mua một sản phẩm khi mình chưa có đủ điều kiện để chi trả toàn bộ giá trị sản phẩm đó. Đây là hình thức mua hàng mà ở đó người mua không cần phải trả toàn bộ số tiền trong một lần trả, mà có thể thanh toán nó theo kỳ hạn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí