Công ty nợ bảo hiểm xã hội người lao động phải làm thế nào để chốt sổ
LS Trần Khánh Thương

Công ty nợ bảo hiểm xã hội người lao động phải làm thế nào để chốt sổ

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào Cty Luật Minh Gia! Tôi có một việc muốn tư vấn như sau: Tôi làm ở cty cũ từ năm 2008 đến năm 2010 mới được đóng bảo hiểm, từ năm 2010 đến năm 2014 tiền lương của tôi vẫn bị trừ tiền bảo hiểm nhưng công ty chỉ đóng được vài tháng còn lại là nợ.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169