Bài viết về chủ đề "niêm phong"

NIÊM PHONG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về niêm phong
Vi phạm việc niêm phong - kê biên tài sản phạm tội gì?

Vi phạm việc niêm phong - kê biên tài sản phạm tội gì?

Niêm phong, kê biên tài sản là những biện pháp trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp nhằm đảm bảo các điều kiện cho việc giải quyết vụ án có kết quả.

Chi tiết >>