Chấm dứt hợp đồng lao động với phụ nữ mang thai
|

Chấm dứt hợp đồng lao động với phụ nữ mang thai

Hỏi: Em xin vào làm nhân viên tại công ty cổ phần Thế giới Di Động từ ngày 10/8/2015 nhưng đến tháng 1 năm 2016 em mới được đóng bảo hiểm. Đến cuối tháng 3 năm 2016 thì em có thai được 2 tháng. Do ảnh hưởng thai nghén em thường xuyên phải nghỉ làm (khoảng 6 ngày /tháng mà công ty em quy định 1 tháng có 1 ngày phép thôi).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí