Bài viết về chủ đề "nhập khẩu cho con"

NHẬP KHẨU CHO CON - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhập khẩu cho con
Tư vấn về trường hợp chuyển hộ khẩu cho con

Tư vấn về trường hợp chuyển hộ khẩu cho con

Chào cô chú luật sư! cháu tên là Thanh ở Bắc Kan, cháu có 1 chuyện muốn nhờ chú tư vấn giúp đó là: cháu muốn chuyển hộ khẩu cho con trai cháu về hộ khẩu ở huyện khác thì phải làm thế nào a?

Chi tiết >>