Bài viết về chủ đề "nhân khẩu"

NHÂN KHẨU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhân khẩu
Chồng nhập hộ khẩu vào gia đình vợ có được không?

Chồng nhập hộ khẩu vào gia đình vợ có được không?

Hồi trước tôi có ở chung với gia đình mình. Hịên nay tôi đã lập gia đình nhưng vợ chồng tôi ra riêng . Quê chồng tôi ở Hậu Giang nhưng tôi không cắt khẩu để nhập khẩu bên chồng. Hai vợ chồng chưa có điều kiện để mua nhà và gìơ đang mướn trọ ở. Nếu tôi muốn làm hộ khẩu ghép với gia đình tôi đựơc không và nếu đựơc thì cần làm thủ tục như thế nào?

Chi tiết >>