Bài viết về chủ đề "nhà ở công vụ"

NHÀ Ở CÔNG VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhà ở công vụ
Hỏi về trường hợp mua nhà của cơ quan đang làm việc

Hỏi về trường hợp mua nhà của cơ quan đang làm việc

Nội dung: Tôi xin hỏi Luật sư một việc liên quan đến mua nhà của cơ quan như sau: Tôi thuộc cán bộ trong công ty cổ phần đầu tư xây xựng và thương mại … (trước năm 2004 là công ty xây dựng giao thông 124 sau năm 2004 công ty đã cổ phần 49% nhà nước 51% là cổ đông trong công ty).

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở thương mại

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở thương mại

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>