Bài viết về chủ đề "Nhà nước cho thuê đất"

NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Nhà nước cho thuê đất
Vấn đề gia hạn khi hết thời hạn hợp đồng thuê đất với UBND xã

Vấn đề gia hạn khi hết thời hạn hợp đồng thuê đất với UBND xã

Hiện tại tôi có nhu cầu thuê một mảnh đất diện tích 3.000m2 để làm mặt bằng sản xuất và kinh doanh với thời hạn là 5 năm theo quy định hợp đồng thông qua UBND xã. Sau khi ký kết xong tôi tính toán và đầu tư cơ sở vật chất trên diện tích đó thì xảy ra 2 trường hợp.

Chi tiết >>