Bài viết về chủ đề "nhà nước "

NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhà nước

 • Đang công tác tại ngân hàng 100% vốn nhà nước có được làm kế toán tại đơn vị khác không?

  Đang công tác tại ngân hàng 100% vốn nhà nước có được làm kế toán tại đơn vị khác không?.

  • 09/05/2020
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Luật sư tư vấn trường hợp đang công tác tại ngân hàng 100% vốn nhà nước có được làm kế toán tại đơn vị khác hay không? Nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Doanh nghiệp không thanh toán trợ cấp thôi việc trước năm 2008

  Doanh nghiệp không thanh toán trợ cấp thôi việc trước năm 2008.

  • 23/05/2016
  • Mai Hồng

  Tôi trình độ trung cấp, làm việc tại doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài từ tháng 11/1991. Trước đây doanh nghiệp tự thu và tự chi tiền trợ cấp tiền thâm niên khi người lao động nghỉ việc. Từ năm 2009. nhà nước ra Luật tiền trợ cấp thất nghiệp này nhà nước sẽ chi và các doanh nghiệp phải trả tiền thâm niên cho người lao động trước năm 2008, nếu người lao động còn ở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền này sẽ chi trả khi người lao động nghỉ việc.

  Chi tiết
 • Tư vấn về quyền hạn chế của cổ đông có cổ phần ưu đãi biểu quyết

  Tư vấn về quyền hạn chế của cổ đông có cổ phần ưu đãi biểu quyết.

  • 17/03/2016
  • Nguyễn Thu Trang

  Tôi muốn hỏi hiện nay tôi có cổ phần ưu đãi biểu quyết trong công ty cổ phần, tôi có thể chuyển nhượng số cổ phần này của tôi cho tổ chức được chính phủ ủy quyền trong công ty được không. Và nếu chuyển nhượng được thì công ty của tôi có trở thành doanh nghiệp nhà nước không. Tôi nắm giữ 40000 cổ phần ưu đãi biểu quyết. Và phần còn lại do 2 cổ đông kia nắm giữ. Tổng số cổ phần ưu đãi biểu quyết là 100000.

  Chi tiết
 • Chế độ tập sự của kế toán trong cơ quan Nhà nước

  Chế độ tập sự của kế toán trong cơ quan Nhà nước.

  • 18/01/2016
  • Nguyễn Thu Trang

  Trường hợp cơ quan tuyển dụng Đại học chuyên ngành kế toán và đang ký hợp đồng làm việc 1 năm, đang trong thời gian tập sự 12 tháng thuộc bô phận kế toán cơ quan Nhà nước, chưa qua thi tuyển công chức. Xin hỏi Luật sư trong thời gian tập sự có được ký các chứng từ kế toán thanh toán không? và có được phụ trách làm thủ quỹ nguồn dự án nào đó không?

  Chi tiết
 • Cổ đông trong công ty cổ phần thoái vốn

  Cổ đông trong công ty cổ phần thoái vốn.

  • 03/10/2015
  • Lê Văn Chức

  Công ty Tôi đang làm việc là công ty cổ phần. Một Tổng công ty Nhà nước là cổ đông chi phối, chiếm gần 65% vốn điều lệ của Công ty. Hiện công ty này đang muốn thoái vốn. Vậy nó sẽ rút vốn bằng cách nào? Nếu công ty không còn đủ khả năng hoạt động thì việc giải quyết chế độ nghỉ việc cho những lao động đang làm việc sẽ được tiến hành như thế nào?

  Chi tiết
 • Có được đền bù khi Nhà nước thu hồi tài sản trên đất không?

  Có được đền bù khi Nhà nước thu hồi tài sản trên đất không?.

  • 30/09/2015
  • Đồng Xuân Thuận

  Khi tham mưu thu hồi tài sản trên đất và thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất (các đơn vị thuộc nhà nước như Chi cục thuế huyện và phòng GĐ&ĐT) vậy có thực hiện bồi thường hay đền bù không? Trong khi đó huyện sẽ bố trí kinh phí xây dựng lại trụ sở mới cho các đơn vị.

  Chi tiết
 • Đất được nhà nước cho thuê từ năm 1997 có được cấp sổ đỏ không?

  Đất được nhà nước cho thuê từ năm 1997 có được cấp sổ đỏ không?.

  • 03/07/2015
  • Ls Nguyễn Phương Lan

  Luật sư tư vấn về trường hợp gia đình được nhà nước cho thuê đất từ năm 1997 đến năm 2000 và vẫn ở cho tới hiện tại thì có đủ điều kiện làm sổ đỏ không? Nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Đất nông nghiệp được giao từ năm 1998 có được bồi thường hay không?

  Đất nông nghiệp được giao từ năm 1998 có được bồi thường hay không?.

  • 03/07/2015
  • Ls Nguyễn Phương Lan

  Luật sư tư vấn về trường hợp đất nông nghiệp được nhà nước giao dài hạn từ năm 1998 khi thu hồi có được bồi thường hay không? Nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn