Mức Bồi thường thiệt hại do xe máy gây ra như thế nào?
|

Mức Bồi thường thiệt hại do xe máy gây ra như thế nào?

Để đặt yếu tố an toàn của người tham gia giao thông lên hàng đầu, Luật giao thông đường bộ nói chung và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nói riêng đang ngày càng được thắt chặt với mức xử phạt răn đe hơn. Tuy nhiên, khi xảy ra tai nạn pháp luật không quy định một con số bồi thường nào cụ thể, do đó còn rất nhiều người còn lăn tăn về việc bồi thường thế nào cho hợp lý.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí