Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cập nhật mới nhất 2022
|

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cập nhật mới nhất 2022

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 cập nhật 2021 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Chi tiết
Hỏi về trường hợp công ty sử dụng lao động nhưng không giao kết hợp đồng
|

Hỏi về trường hợp công ty sử dụng lao động nhưng không giao kết hợp đồng

Khi giao kết hợp đồng lao động với người lao động thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện khác theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, phía người sử dụng lao động có nhiều hành vi vi phạm dẫn đến ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đồng thời những hành vi này còn bị xử lý theo quy định pháp luật.

Chi tiết
Công ty chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn NLĐ có được bồi thường?
|

Công ty chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn NLĐ có được bồi thường?

Khi thực hiện hợp đồng lao động, nhiều khi vì một số lí do người lao động hoặc người sử dụng muốn chấm dứt việc thực hiện hợp đồng trước thời hạn. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp chưa nắm rõ các quy định của pháp luật dẫn đến việc chấm dứt chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Chi tiết
Chế độ tiền lương đối với hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước.
|

Chế độ tiền lương đối với hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước.

Luật sư tư vấn về chế độ tiền lương đối với hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước. Có phải tất cả các hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước đều áp dụng chế độ lương theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP không? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn sau đây:

Chi tiết
Người sử dụng lao động có được phép kiểm tra giấy tờ xe của người lao động?
|

Người sử dụng lao động có được phép kiểm tra giấy tờ xe của người lao động?

Luật sư tư vấn về: Tình hình là các vụ tai nạn giao thông hiện tại trong công ty chúng tôi đang có chiều hướng gia tăng. Nên ban giám đốc yêu cầu có các biện pháp nhằm hạn chế tình hình này. Thì bên cạnh các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về sự tuân thủ luật giao thông, chúng tôi đang muốn kiểm tra giấy phép lái xe của người lao động khi họ sử dụng xe máy đến công ty làm việc. Không biết là việc kiểm tra này có vi phạm về luật lao động hoặc các luật khác hay không.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn