Lý do chấm dứt hợp đồng lao động nào bị cấm?
|

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động nào bị cấm?

Trong quan hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận những điều kiện nhất định nhằm mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Tuy nhiên đôi lúc do không am hiểu quy định của pháp luật, những thỏa thuận này có thể trái quy định của pháp luật.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí