Bài viết về chủ đề "người giúp việc gia đình"

NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người giúp việc gia đình
Đơn phương chấm dứt hợp đồng của người giúp việc gia đình

Đơn phương chấm dứt hợp đồng của người giúp việc gia đình

Luật sư tư vấn về trường hợp người giúp việc gia đình đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Nội dung hỏi và trả lời như sau:

Chi tiết >>